Protest prokurátora proti VZN mestskej časti Košice-Staré Mesto

Dňa 24. augusta 2016 prijalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto VZN č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Jeho celé znenie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Voči predmetnému VZN bol 9. novembra 2016 Miestnemu úradu doručený protest prokurátora.
Jeho celé znenie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2016 vyhovelo protestu prokurátora a schválilo zrušenie VZN mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2016.

Ďalším bodom programu bolo prejednanie návrhu VZN mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré by bolo platné pre celé územie mesta Košice.
Vzhľadom na to, že mestské zastupiteľstvo mesta Košice dňa 12. decembra 2016 schválilo VZN s platnosťou pre celé územie mesta Košice a účinnosťou od 03. januára 2017, daný bod programu bol z rokovania stiahnutý.

Znenie VZN platné pre celé územie mesta Košice si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku