Memorandum o porozumení

Memorandum o porozumení bolo uzatvorené medzi významnými spoločnosťami prevádzkujúcimi hazardné hry podľa ustanovenia § 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách s celoslovenskou pôsobnosťou. Spoločnosti prevádzkujúce vybrané hazardné hry sa dohodli na obmedzeniach smerujúcich predovšetkým k prevádzkovaniu hazardných hier v herniach.

Dohoda prevádzkovateľov sa týka nasledujúcich oblastí:

1. Od 01.04.2015 sa v zmysle uvedeného ukončili všetky reklamné kampane (najmä prostredníctvom televízie, reklamy v rádiách, tlačových médiách, veľkoplošnej reklamy, billboardov, letákov mimo priestorov herne, iných nosičov, veľkoplošných obrazoviek a pod.) poukazujúce na existenciu herní a aktivity spojené s ich propagáciou, obsahujúce označenie herňa alebo nabádajúce k účasti na hazardnej hre.

2. Do 30.6. 2015 sa zabezpečí úprava vzhľadu herní odstránením z vonkajšieho plášťa budov nápisov herňa vo všetkých formách (okrem označenia herne podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov), blikajúcich svetelných reklám, svetelných reklám s vizualizáciou hazardných hier a hracích symbolov, blikajúceho vonkajšieho osvetlenia herne, polepov, bannerov, iných vonkajších reklamných pútačov s vizualizáciou herných symbolov upozorňujúcich na existenciu herne, či nabádajúcich k účasti na hazardnej hre, ako aj obsahujúcich názvy hier a herných systémov (prípustnou výnimkou sú iba obchodné ochranné známky alebo oficiálne logá prevádzkovateľov) a všetkých reklám na podávanie alkoholických nápojov pre osoby zúčastňujúce sa na hazardnej hre zadarmo, prípadne so zľavou, vrátane reklamy na akékoľvek iné výhody súvisiace s účasťou na hazardnej hre. Prevádzkovatelia sa tiež dohodli na zvýšení starostlivosti o vonkajší vzhľad herne a o čistotu v jej bezprostrednom okolí.

3. Zákaz vstupovať do herní osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, osôb agresívnych, osôb vykonávajúcich v herni nezákonnú činnosť a zákaz vstupovať do častí priestorov herne, v ktorých sa bezprostredne prevádzkujú hazardné hry, osobám mladším ako 18 rokov.

4. Aktívna komunikácia so zástupcami obcí v prípade akejkoľvek vzniknutej situácie.

5. Zastabilizovanie stavu herní existujúcich k 01.04.2015 a obmedzenie možnosti zriaďovania nových herní. V praxi to znamená, že k danému dátumu sa zastabilizoval počet prevádzok na Slovensku, nebudú sa otvárať žiadne nové prevádzky, resp. prevádzky na nových adresách (okrem významne rozpracovaných projektov taxatívne vymedzených v prílohe Memoranda).

Na stiahnutie:

Memorandum – stručná informácia

Pre zobrazenie ďalších dokumentov na stiahnutie sa prosím prihláste