Okruh činností

Asociácia zabezpečuje tieto činnosti:

  • Koordinuje spoločný postup členov asociácie pri formovaní  efektívneho podnikateľského prostredia v oblasti zábavy a hier.
  • Vnútorný dohľad nad dodržiavaním danej právnej úpravy a etického kódexu členov asociácie.
  • Ochranu členov asociácie pred nečestnou súťažou, najmä prevádzkovaním nepovolených prístrojov, alebo nepovolenými hrami.
  • Poskytuje odbornú a právnu podporu členov asociácie v oblasti zábavy a hier.
  • Navrhuje mimo súdne riešenie vzájomných nezhôd a spoluprácu pri riešení právnych sporov medzi členmi asociácie.
  • Spoluprácu a jednanie so zastupiteľskými a štátnymi orgánmi a to najmä pri tvorbe legislatívy v oblasti hazardných hier.
  • Koordinuje charitatívnu činnosť členov asociácie.
  • Organizuje propagačnú činnosť s cieľom vytvárať dobré spoločenské a podnikateľské meno členov asociácie.