Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Asociácie zábavy a hier. Valné zhromaždenie tvoria členovia Asociácie. Každý člen Asociácie má na valnom zhromaždení právo hlasovať. Rokovania valného zhromaždenia sa môže zúčastniť každý člen Asociácie.