Linka pomoci pre problémy s hraním

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách ukladá povinnosť prevádzkovateľom hazardných hier umiestniť na nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

Prevádzkovaním „Linky pomoci pre problémy s hraním“ je poverené Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Financovanie tejto linky je zabezpečované formou finančných darov od prevádzkovateľov hazardných hier a ich asociácií.

Prevádzka bezplatnej telefónnej linky pomoci s číslom 0800/800 900 bola spustená 1.2.2013. Jej prevádzková doba je v pracovné dni od 9.00 h do 17.00 h.

Na stiahnutie:

Dokument Ako uhradiť finančný príspevok na Linku pomoci

Faktúra k finančnému príspevku na Linku pomoci vo formáte pdf a xls

Oznam MF SR o grafickom návrhu štítku

Zoznam prevádzkovateľov, ktorí neposkytli príspevok na účet Linky pomoci v roku 2022


Pre zobrazenie ďalších dokumentov na stiahnutie sa prosím prihláste