Vznik a poslanie

Asociácia vznikla na základe ustanovujúcej schôdze konanej 5. mája 1993 v Bratislave v hoteli Dukla za prítomnosti zástupcov 46 firiem. Do registra záujmových združení právnických osôb, vedenom na okresnom úrade Bratislava, bola zapísaná dňa 11. júna 1993 pod názvom Asociácia firiem, distribútorov, výrobcov a prevádzkovateľov výherných a hracích prístrojov.

Asociácia, ktorá združovala právnické osoby podnikajúce v oblasti výherných prístrojov, sa koncom roka 2006 rozšírila o ďalších členov z oblasti videohier a elektronických ruliet. Rozšírenie členskej základne ako aj nový názov Asociácia zábavy a hier (skratka AZAH) boli odsúhlasené na valnom zhromaždení 29. marca 2007 v Piešťanoch. V roku 2007 bolo v asociácii združených 51 právnických subjektov, v súčasnosti má asociácia 24 členov.

Poslaním Asociácie je združovať právnické osoby na území Slovenska, ktoré podnikajú v oblasti zábavy a hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, videohier a elektronických ruliet, za účelom ochrany záujmov svojich členov, podpory ich činnosti a realizácie zámerov v styku so štátnymi orgánmi a právnickými osobami v SR a v zahraničí.

Stiahnite si Záznam z ustanovujúcej schôdze