Kontakt

Sídlo AZAH:

Asociácia zábavy a hier
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava

mobil: 0948/877 800
mail: azah@azah.sk

Sekretariát:

JUDr. Dária Janská
tajomník asociácie

mobil: 0902/715 545
mail: daria.janska@azah.sk

Michal Morávek
moderátor fóra „Hraj s rozumom“

Médiá a PR servis:

Dominika Lukáčová

mobil: 0903/228 228
mail: dominika.lukacova@azah.sk

Ing. Jana Kelementová

mobil: 0903/445 291
mail: jana.kelementova@azah.sk

Ing. Juraj Djobek, PhD.