Kontakt

Sídlo AZAH:

Asociácia zábavy a hier
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava

Kontakty:

mobil: 0948/877 800
mail: azah@azah.sk

JUDr. Dária Janská
tajomník asociácie

mobil: 0902/715 545
mail: daria.janska@azah.sk

Ing. Juraj Djobek, PhD.
koordinátor asociácie

Michal Morávek
moderátor fóra „Hraj s rozumom“

Dominika Lukáčová
médiá a PR servis

mobil: 0903/228 228
mail: dominika.lukacova@azah.sk

Ing. Jana Kelementová
prezident asociácie

mobil: 0903/445 291
mail: jana.kelementova@azah.sk