Prezídium AZAH

Prezident AZAH:

Ing. Jana Kelementová (SLOV-MATIC, s.r.o.)

Členovia prezídia:

Pavel Michalcio (ARIOLA s. r. o.)
Slavomír Ďurčík (ASCOMP spol. s r. o.)
Róbert Vystavil (CASINO RESPECT s.r.o.)
Ing. Lubomír Slezáček (CBG, spol. s r.o.)
Ing. Vladislav Pavlikovský (PROGRAM, spol. s r.o.)
Vladimír Dostál (Slovak Games, s.r.o.)
Ing. Zuzana Dindofferová (SYNOT TIP, a.s.)
Ing. Peter Štilla  (VIX, spol. s r.o.)