Prezídium AZAH

Prezident AZAH:

Ing. Igor Vicel (SLOV-MATIC, spol. s r.o.)

Členovia prezídia:

Ing. Lubomir Slezáček (CBG, spol. s r.o.)
Ing. Milan Šmehýl (DOXX a.s.)
Ing. Katarína Kollárová (K-BET 7, s.r.o.)
Rastislav Kollár (MERKUR SPIELO SK, s.r.o.)
Ing. Jozef Skubeň (OlyBet Slovakia s.r.o.)
Ing. Vladislav Pavlikovský (PROGRAM, spol. s r.o.)
Vladimír Dostál (Slovak Games, s.r.o.)
Ing. Zuzana Dindofferová (SYNOT TIP, a.s.)
Róbert Vystavil (Top Game Group, s.r.o.)
Ing. Stanislav Mikolaj  (VIX, spol. s r.o.)