Kontaktné miesto pre samosprávy

Na základe spoločnej komunikácie asociácie so zástupcami samospráv miest a obcí vzišla myšlienka zriadiť kontaktné miesto pre nahlasovanie konkrétnych problémov pri prevádzkovaní hazardných hier, resp. podávanie podnetov na ich účinné eliminovanie.

Pre tento účel naša asociácia zriadila e-mailovú adresu info@azah.sk a telefonickú linku +421 948 877 800, na ktoré môžu zástupcovia samospráv miest a obcí volať alebo posielať svoje podnety či výhrady. Prevádzková doba tejto telefónnej linky je od 9.00 h do 17.00 h, mimo týchto hodín je volajúcim k dispozícii odkazová schránka.

Po nahlásení podnetu na tieto kontaktné miesta budú zástupcovia asociácie okamžite reagovať a vzniknutý problém riešiť s cieľom bezodkladne dostať situáciu do požadovaného stavu, pričom budú spätne informovať, aké kroky boli v predmetnej veci podniknuté.

Veríme, že práve spoločnou komunikáciou aj pomocou kontaktných miest sa asociácii podarí vyriešiť vzniknuté problémy a zabezpečiť tak synergiu medzi samosprávami a našim podnikaním.