Pripomienkové konanie

Stiahnite si vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k vládnemu návrhu zákona LP/2018/312 (ČPT 1136)

Stiahnite si vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k vládnemu návrhu zákona LP/2016/745 (ČPT 255)