Legislatíva

Stiahnite si znenie Zákona č. 30/2019 Z.z. (časová verzia predpisu účinná od: 1.3.2019)

Stiahnite si znenie Zákona č. 171/2005 Z.z. (časová verzia predpisu účinná od: 1.1.2019 do 28.2.2019)