Legislatíva

Stiahnite si aktuálne znenie Zákona č. 171/2005 Z.z. (časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2018)