IS RVO

Účelom informačného systému Register vylúčených osôb (IS RVO) je viesť v elektronickej podobe register fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách v zmysle legislatívy a zabezpečiť on-line lustráciu osoby pri návšteve prevádzky hazardnej hry na základe jej identifikácie s výsledkom stotožnený/nestotožnený s vylúčenou osobou.

Používateľmi IS RVO sú:

  • Správca IS RVO (ÚRHH)

  • Prevádzkovateľ IS RVO (DataCentrum)

  • Prevádzkovateľ hazardnej hry– poverené osoby prevádzkovateľa HH

Register vylúčených osôb bol prevádzkovateľom hazardných hier sprístupnený prostredníctvom modulu WebPortál RVO (www.overithraca.sk), resp. prostredníctvom webového aplikačného rozhrania WebAPI.

Portál má pre prevádzkovateľov hazardných hier sprístupnenú funkčnosť na lustráciu konkrétnej osoby (hráča) na základe mena, priezviska a rodného čísla (resp. dátumu narodenia, ak nie je pridelené rodné číslo) s následným potvrdením.

Ďalšia funkčnosť portálu:

– zadanie hlásenia pre podporu IS RVO

– oznamy o plánovaných odstávkach systému

– dôležité oznamy pre prevádzkovateľov.

Pre prihlásenie sa do WebPortálu RVO bolo každému prevádzkovateľovi na každú prevádzku vygenerované prihlasovacie meno a pridelený OTP. Po autentifikácii zodpovednej osoby prevádzkovateľa HH za danú prevádzku do WebPortálu vykoná zodpovedná osoba lustráciu fyzickej osoby na základe zadania stanovených údajov. Na základe vráteného výsledku z IS RVO zodpovedná osoba prevádzkovateľa HH konkrétnej osobe umožní, resp. neumožní vstup do herne.