Členské príspevky

Ročné členské príspevky sú stanovené podľa celkového počtu prevádzkovaných hracích zariadení a to pre rok 2022 nasledovne:

Čestní členovia 100,- €
≤ 100 ks prevádzkovaných HM 1.000,- €
≤ 300 ks prevádzkovaných HM 3.000,- €
≤ 500 ks prevádzkovaných HM 6.000,- €
≤ 1.000 ks prevádzkovaných HM 10.000,- €
> 1.000 ks prevádzkovaných HM 20.000,- €
za každé prevádzkované kasíno 3.000,- €

Ročný členský príspevok spoločnosti, ktorá prevádzkuje iné HH a je držiteľom licencie na ich prevádzkovanie, je stanovený vo výške 500,- €.

Radi privítame nových členov, ktorí prejavia záujem o prácu v našej asociácii a  tešíme sa na ich aktívnu spoluprácu pri realizácii našich spoločných cieľov.