Členské príspevky

Ročné členské príspevky sú stanovené podľa celkového počtu prevádzkovaných hracích zariadení, t.j. výherných prístrojov, videoherných terminálov, elektronických ruliet a to pre rok 2020 nasledovne:

Čestní členovia 100,- €
≤ 50 ks prevádzkovaných HM 500,- €
≤ 100 ks prevádzkovaných HM 1.000,- €
≤ 200 ks prevádzkovaných HM 5.000,- €
≤ 500 ks prevádzkovaných HM 10.000,- €
≤ 1.000 ks prevádzkovaných HM 20.000,- €
> 1.000 ks prevádzkovaných HM 30.000,- €

Radi privítame nových členov, ktorí prejavia záujem o prácu v našej asociácii a  tešíme sa na ich aktívnu spoluprácu pri realizácii našich spoločných cieľov.