Členská základňa

Za člena Asociácie zábavy a hier sa môže prihlásiť každá právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenska a podniká v oblasti zábavy a hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, videohier a elektronických ruliet.

Podmienkou vstupu je súhlas so stanovami asociácie, etickým kódexom a s ročným členským príspevkom. Do asociácie môžu vstúpiť ako „čestní členovia“ aj právnické osoby, ktoré neprevádzkujú, nevyrábajú a nedistribuujú hracie zariadenia, ale zabezpečujú servisné služby v oblasti zábavy a hier formou reklamy, tlače, usporiadaním výstav, softwarovými službami a podobne.