VZN Bratislava – Rača

Poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2016 schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača.

VZN nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.

Celé znenie návrhu si môžete prečítať na tomto odkaze

Späť na hlavnú stránku