Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

Poslanci mestského zastupiteľstva Košice na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2016 schválili VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice.

Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre celé územie mesta Košice.

Účinnosť nadobúda dňa 03. januára 2017.

Celé znenie VZN si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku