VZN Bratislava – Nové Mesto

Dňa 6. decembra 2016 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Jedným z bodov programu zasadnutia bol aj Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Celé znenie návrhu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Nakoľko však poslanci tento bod programu počas rokovania stiahli, zostáva zatiaľ v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2001 zo dňa 16. októbra 2001.

Jeho celé znenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku