Neúspešná petícia v Dolnom Kubíne

Dňa 24. októbra 2016 bola Mestu Dolný Kubín doručená a predložená Petícia obyvateľov mesta s názvom „Petícia – Zastavme hazard!“, ktorá podľa vyjadrení petičného výboru obsahovala 298 petičných hárkov s 5437 platnými podpismi obyvateľov mesta Dolný Kubín.

Po následnej kontrole bolo uznaných 4 414 podpisov podporovateľov, čím táto petícia nespĺňa zákonom stanovenú hranicu podpory obyvateľov mesta Dolný Kubín na to, aby mesto na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín mohlo vydať VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Dolný Kubín.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva prerokovalo výsledok kontroly predmetnej petície na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2016.

Celú správu z kontroly si môžete prečítať na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku