Organizátorom petície proti hazardu v meste sa podarilo získať podpisy od 5551 ľudí. Hlavný kontrolór z dôvodu nečitateľných, neúplných alebo nepravdivých údajov neuznal až 1137.

[Zdroj: nasaorava.sme.sk; 19/12/2016]

čítajte viac