Odstávka RVO

Odstávka RVO

Dňa 11. júla 2023 v čase od 7.00 hod. s predpokladaným trvaním cca do 18.00 hod. bude prebiehať odstávka informačného systému RVO z dôvodu vykonania nevyhnutnej technickej údržby. V tomto období nebude umožnený prístup prevádzkovateľom do RVO a prevádzkovateľ hazardnej hry v tomto období nie je povinný využívať RVO. O presnom ukončení odstávky a obnovení nepretržitého prístupu do RVO bude zverejnená informácia na webe ÚRHH a tiež aj na overithraca.sk

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Späť na hlavnú stránku

Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier

Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike

Úrad pre reguláciu hazardných hier informoval na svojom webe, že prevádzkovatelia hazardných hier a úrad na základe spoločnej dohody prijali Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2023.

Aktuálne znenie Kódexu zodpovednej reklamy a aktuálny zoznam subjektov, ktoré pristúpili ku kódexu, úrad zverejňuje na svojom webovom sídle a môžete sa s nimi oboznámiť tu.

Späť na hlavnú stránku

ÚRHH vydal nové všeobecné licencie

ÚRHH vydal nové všeobecné licencie

Úrad pre reguláciu hazardných hier vydal novú všeobecnú licenciu č. ÚRHH_003131_2022-160 na prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému a všeobecnú licenciu č. ÚRHH_003132_2022-160 na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol, obe s účinnosťou od 1. júla 2022.

Všeobecné licencie sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu hazardných hier a môžete si ich stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 15. februára 2022

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 15. februára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 15. februára 2022 Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 19. januára 2022

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 19. januára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 19. januára 2022 Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 7. januára 2022


Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 7. januára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 7. januára 2022 Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 17. decembra

Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 17. decembra 2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 17. decembra 2021 Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku

Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 8. decembra 2021 a vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 10. decembra 2021

Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 8. decembra 2021 a vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 10. decembra 2021

Vláda Slovenskej republiky prijala Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (celé znenie si môžete prečítať tu).

Úrad verejného zdravvotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 10. decembra 2021 Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku

Uznesenie vlády SR o vyhlásení núdzového stavu a vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 25. novembra 2021

Uznesenie vlády SR o vyhlásení núdzového stavu a vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 25. novembra 2021

Vláda Slovenskej republiky prijala Uznesenie vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (celé znenie si môžete prečítať tu).

Úrad verejného zdravvotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 25. novembra 2021:
–       Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu),
–       Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a s účinnosťou od 22. novembra 2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a s účinnosťou od 22. novembra 2021

ÚVZ SR vydal Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a s účinnosťou od 22. novembra 2021.

Celé znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku