Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike

Úrad pre reguláciu hazardných hier informoval na svojom webe, že prevádzkovatelia hazardných hier a úrad na základe spoločnej dohody prijali Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2023.

Aktuálne znenie Kódexu zodpovednej reklamy a aktuálny zoznam subjektov, ktoré pristúpili ku kódexu, úrad zverejňuje na svojom webovom sídle a môžete sa s nimi oboznámiť tu.

Späť na hlavnú stránku