Uznesenie vlády SR o vyhlásení núdzového stavu a vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 25. novembra 2021

Vláda Slovenskej republiky prijala Uznesenie vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (celé znenie si môžete prečítať tu).

Úrad verejného zdravvotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 25. novembra 2021:
–       Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu),
–       Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku