Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 8. decembra 2021 a vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 10. decembra 2021

Vláda Slovenskej republiky prijala Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (celé znenie si môžete prečítať tu).

Úrad verejného zdravvotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 10. decembra 2021 Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (celé znenie si môžete prečítať tu).

Späť na hlavnú stránku