VZN Bratislava - Staré Mesto

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 schválili všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. mája 2017.

Úplné znenie VZN si môžete stiahnuť na tomto odkaze

Späť na hlavnú stránku