Návrh dodatku k VZN Nitra

Mesto Nitra dňa 26. apríla 2017 zverejnilo na úradnej tabuli Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2 a 3.

Jeho celé znenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Podľa rozpisu termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva by sa poslanci mesta Nitra mali zísť dňa 18. mája 2017.

Odkaz na aktuálne VZN č. 26/2007

Späť na hlavnú stránku