Odpovede MF SR na najčastejšie otázky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo dňa 18. apríla 2017 na svojej webovej stránke odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa výkladu niektorých ustanovení Zákona č. 171/2005 Z. z o hazardných hrách.

Odpovede si môžete prečítať na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku