Vyhláška MF SR - požiadavky na technické zariadenia

Dňa 29. mája 2019 bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019, okrem § 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.júla 2020.

Úplné znenie vyhlášky si môžete stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku