Webová stránka ÚRHH

Dňom 1. júna 2019 prešiel výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier z Ministerstva financií Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov a colných úradov na Úrad pre reguláciu hazardných hier. Jeho sídlom je Bratislava.

ÚRHH zároveň spustil svoju webovú stránku, ktorá obsahuje množstvo užitočných informácií pre prevádzkovateľov, ako aj pre širokú verejnosť.

Webovú stránku ÚRHH môžete navštíviť na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku