Vykonávací predpis k zákonu o HH

Dňa 24. mája 2019 bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška nadobúda účinnosť od 1. júna 2019.

Úplné znenie vyhlášky si môžete prečítať a stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku