Metodické usmernenie – vyúčtovanie a úhrada mesačného príspevku

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke Metodické usmernenie týkajúce sa vyúčtovania a úhrady mesačného a osobitného príspevku.

Metodické usmernenie a ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku