Parlament schválil vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. marca 2021 schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 480).
Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Viac informácií o vládnom návrhu zákona si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku