Program 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Dvadsiata piata schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začala 16. marca 2021 o 13:00 hod.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 480) bol zaradený do programu 25. schôdze NR SR a mal by byť prerokovaný ako 66. bod programu.

Dátum prerokovania vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona naviazaný na schválenie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 479).

Celý program 25. schôdze NR SR si môžete pozrieť tu.

Späť na hlavnú stránku