Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 19. apríla 2021

V súvislosti s avizovaným otváraním prevádzok zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR nasledovné vyhlášky, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2021:

– Vyhláška č. 175, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorú si môžete prečítať tu,

– Vyhláška č. 186, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktorú si môžete prečítať tu,

– Vyhláška č. 187, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorú si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku