Dostupnosť elektronických formulárov

Od 1.1.2020 má prevádzkovateľ hazardnej hry povinnosť predkladať Úradu pre reguláciu hazardných hier údaje na elektronickom formulári prostredníctvom portálu Slovensko.sk
Portál Slovensko.sk začal priebežne zverejňovať ďalšie elektronické formuláre a ich prílohy.
Súvisiace informácie nájdete aj tu.

Späť na hlavnú stránku