Program 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Začiatok 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je naplánovaný na 21. januára 2020 so začiatkom o 13:00 hod. Do programu je zaradených 68 bodov.

Prerokovanie návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (tlač 1813) v prvom čítaní je naplánované ako 41. bod programu. Presný dátum a čas prerokovania návrhu nie je stanovený.

Celý program 57. schôdze NR SR si môžete pozrieť tu.

Späť na hlavnú stránku