Predkladanie údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier

Úrad pre reguláciu hazardných hier na svojej webovej stránke zverejnil pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier informácie týkajúce sa elektronických podaní cez portál Slovensko.sk. Zároveň boli na stránke úradu zverejnené aj XSD schémy formulárov a príloh k týmto formulárom. Môžete si ich stiahnuť tu.

V zmysle uvedeného má prevádzkovateľ hazardnej hry od 1.1.2020 povinnosť predkladať úradu tieto údaje na elektronickom formulári cez portál Slovensko.sk. Nakoľko však uvedené elektronické formuláre ešte nie sú na portáli Slovensko.sk dostupné, do zverejnenia uvedených formulárov a ich príloh na portáli Slovensko.sk podáva prevádzkovateľ tieto údaje vo formáte XML ako prílohu všeobecného podania.

Tieto informácie nájdete aj tu.

Späť na hlavnú stránku