Zákon č. 287/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon o hazardných hrách

V utorok 20. októbra 2020 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 287/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Úplné znenie zákona si môžete stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku