Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. októbra 2020

ÚVZ SR vydal 30. septembra 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020.

Celé znenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku