Metodické usmernenie pre obce k postupu výpočtu úroku

Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejnil na svojich webových stránkach Metodické usmernenie pre obce k postupu výpočtu úroku, ktoré má napomôcť mestám a obciam pri výpočte úrokov z odkladu odvodov uhrádzaných z prevádzkovania hazardných hier, ktoré môžu prevádzkovatelia hazardných hier zaplatiť obci v dôsledku pandémie v posunutom termíne.

Viac informácií si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku