ÚRHH zverejnil vyjadrenie ÚVZ SR k Opatreniu č. OLP/4083/2020 – prevádzky 3. fáza

Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejnil dňa 28.5.2020 na svojich webových stránkach informáciu týkajúcu sa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s vydaním Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3. fáza zo dňa 19.5.2020 s účinnosťou od 20.5.2020 (Opatrenie č. OLP/4083/2020).

Z vyjadrenie ÚVZ SR vyplýva, že Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 uzatvára kasína, avšak neobmedzuje prevádzku herní a iných prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Viac si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku