Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 3. júna 2020

ÚVZ SR vydal 2. júna 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4. fáza.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 2. júna 2020 si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku