Program 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Dvanásta schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začala 16. septembra 2020 o 13:00 hod. Podľa harmonogramu schôdzí má NR SR zasadať do 25. septembra 2020. Do programu 12. schôdze je zaradených 76 bodov.

Prerokovanie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 152) v druhom čítaní je naplánované ako 69. bod programu. Presný dátum a čas prerokovania návrhu nie je stanovený.

Celý program 12. schôdze NR SR si môžete pozrieť tu.

Späť na hlavnú stránku