Opatrenia ÚVZ SR

Z dôvodu rastúceho počtu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR sústavne monitorujú epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a promptne prijímajú potrebné opatrenia na lokálnej úrovni.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal viacero opatrení s účinnosťou od 1. resp. 2. septembra 2020, ktoré majú prevažne odporúčací charakter.

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR nájdete tu.

Späť na hlavnú stránku