Príprava návrhu zákona o hazardných hrách

Ministerstvo financií zverejnilo na portáli Slov-lex informáciu o príprave Návrhu nového zákona o hazardných hrách. Hlavným cieľom pripravovanej právnej úpravy je úprava prístupu k regulácii on-line hazardných hier.

Návrh zákona o hazardných hrách by mal byť predložený do medzirezortného pripomienkového konania v januári 2018. Ministerstvo zapája verejnosť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov.

Viac si môžete prečítať na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku