Obnovené detské ihriská v spolupráci s OZ Rozvíjame naše mestá

Mesto Poprad v spolupráci s OZ Rozvíjame naše mestá zrekonštruovalo dve detské ihriská na sídliskách JUH III a Západ. Obnovené detské ihriská na Podjavorinskej a Komenského ulici sú výsledkom spolupráce samosprávy s OZ, ktorého cieľom je podpora komunitných projektov.

Občianske združenie Rozvíjame naše mestá vzniklo v marci roku 2018 za účelom dlhodobého investovania finančných prostriedkov na podporu rôznych komunitných projektov v slovenských mestách a obciach.

OZ Rozvíjame naše mestá tvoria prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí v rámci spoločenskej zodpovednosti považujú za dôležité prispievať na rozvoj komunít, v ktorých sa nachádzajú ich prevádzky.

Viac informácii o OZ Rozvíjame naše mestá nájdete na www.rozvijamenasemesta.sk.

Späť na hlavnú stránku