Musia hasiť poriadny problém! Netrvalo dlho a všeobecne záväznému nariadenu (VZN) o zákaze hazardu hrozí zánik.

[Zdroj: cas.sk; 17/5/2017]

čítajte viac