ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVSKÝCH STRÁNOK

Vážení používatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na našich online webovských stránkach.

Pri poskytovaní našich služieb ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie.  Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochranu Vašich osobných údajov.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. 

Preto spolupracujeme s odborníkmi z oblasti práva, bezpečnosti a IT. V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a jeho implementácie do našich právnych predpisov ako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“). 

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva Vaše osobné údaje, komu sú Vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce zo Zákona, ako ich môžete uplatniť. 

Aké Vaše osobne údaje o Vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme od Vás osobné údaje. 

Pre prístup a používanie nášho Fóra je potrebne zaregistrovať si konto s potrebou vyplniť :

 • Používateľské meno (ľubovoľné meno, aj fiktívne ktoré si používateľ  ľahko zapamätá. Nemusí ho priamo identifikovať, toto meno sa následne zobrazuje pri pridaných  príspevkoch.)
 • Email (kontaktná adresa pre overenie užívateľa a prípadnú komunikáciu so správcom Fóra. Nie je zdielaná, nik ju nevidí, iba správca.)
 • Heslo (nik k nemu nemá prístup, je uložené na serveri v zašifrovanej podobe. Nedoporučuje sa používať rovnaké hesla pre viacero internetových služieb.)

Osobné údaje, ktoré dostávame aj z iných zdrojov a to:

 • analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb (pozri používanie súborov cookies)

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

 • Osobne údaje potrebne pre prístup do nášho Fóra spracúvame na základe poskytovania služby a na základe skvalitňovania nami poskytovaných služieb.
 • Cookies používame napr. aj na to aby si Váš prehliadač zapamätal Vaše prihlásenie, analytické nástroje na sčítavanie používanosti našich stránok. 

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov v zmysle Zákona?

Právnym základom plnenia našich zákonných povinností sú Vaše a naše oprávnené 

záujmy a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

V súvislosti s nami poskytovanými službami neposkytujeme osobne údaje žiadnej tretej strane. Avšak keďže je náš web hostovaný na serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o.. Všetky dáta, vrátane databáz s užívateľskými údajmi, sa nachádzajú na ich serveroch a to v zašifrovanej podobe. Taktiež ma prístup k dátam v databázach dodávateľ/správca webovských služieb.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Keďže Vaše osobné údaje uchovávame na základe Vášho súhlasu, tieto sú uchovávané do doby odvolania tohto Vášho súhlasu, pripadne do času podania žiadosti o výmaz, zabudnutie a pod.

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním Vašich osobných údajov?

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie).
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Právo na odvolanie súhlasu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať emailom na azah@azah.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nezákonne, mate právo sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.