Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava

Poslanci mestského zastupiteľstva zasadnú dňa 29. júna 2017 o 08:30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Odkaz na pozvánku

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30.03.2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je 7. bodom programu.

Návrh uznesenia spolu s dôvodovou správou si môžete prečítať tu:

Späť na hlavnú stránku