VZN o zákaze umiestnenia herní na území mesta Bratislavy

Bratislavskí mestskí poslanci schválili na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. marca 2017 všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2017.

Späť na hlavnú stránku