VZN Bratislava

Bratislavskí mestskí poslanci na zasadnutí dňa 16. februára 2017 neschválili Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Na prijatie VZN bola potrebná 3/5 väčšina hlasov zo 41 prítomných poslancov.

Poslanci tiež neschválili pozmeňujúci návrh VZN, ktorým by mohli umiestnenie herní na území Bratislavy regulovať.

Späť na hlavnú stránku